Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

 

 

1 - Web Sitesi Kullanım Koşulları

 

Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 

SİTE içerisinde Canlı Destek bölümünden merak ettiklerinizi sorabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz.  Bu kısımda alınacak bilgiler sadece Ürün’ün özelliklerini içermektedir, hiçbir hal ve şart altında tıbbi bir destek ve/veya yönlendirme anlamına gelmez.

Şirketimiz sunmuş olduğu hizmetlerin çeşitlendirilmesi amacı ile iş ortakları ile işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin uygulamalarımıza https://www.once.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşılabilmektedir. Şirketimiz ancak ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde izinli iletişimde bulunacağını, kullanıcının ve/veya üyenin isteği dışında iletişim ve pazarlama faaliyeti yapmayacağını, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmaktadır.

Önce markalı ürünleri yakından takip etmek ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için üye olmadan da yalnızca Bülten Aboneliği oluşturabilirsiniz. 

Bu sitede üye olmadan Önce Markalı ürünler ve Önce Markası ile ilgili bilgi alabilir, dilerseniz üyelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra alışveriş yapabilirsiniz. Üyelik işlemleri tamamlandığında tarafınızca onay verilmesi halinde iletişim bilgileriniz İzinli Veri Tabanımıza kaydedilir ve tarafınıza www.once.com.tr adresinde oluşturulan kampanyalar, promosyonlar, yeni ürün lansmanı söz konusu olduğunda elektronik ticari ileti gönderilir.

Bu SİTE'nin yasal sahibi Liva Global olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi de Liva Global’e aittir. İşbu kullanım koşullarını Liva Global gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.


SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, LİVA GLOBAL tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

LİVA GLOBAL, bu SİTE' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, görselleri ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

 

2 - Tanımlar

 

SİTE: LİVA GLOBAL tarafından belirlenen çerçeve içerisinde hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi(on-line) ortamda erişimin söz konusu olduğu web sitesidir.

ÜYE: Web sitemizden ürün alımı yapmak üzere faydalanmak amacıyla, üyelik formunun eksiksiz olarak doldurulması suretiyle LİVA GLOBAL tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşme kapsamında ÜYE olarak anılacaktır. 18 yaşından gün almış bireyler gerçek kimlik bilgileri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ‘’Kullanıcı adı’’ olarak e-posta adresi kullanılmaktadır. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "Kullanıcı adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.

KULLANICI akdedilen: Web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, program, resim, rakam, fiyat, görsel, yazılı ve işitsel malzemelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE’de sunulmakta olan ticari ve kişiye özel hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Şirketimiz arasında elektronik ortamda sözleşmedir.

KİŞİSEL VERİ: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Üyenin kimliği, adresi, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitede yaptığı gezinti, domain tipi, browser tipi, ziyaret saati ve tarihi gibi bilgilerdir. Bu web sitesinde sunulan hizmetler Tüketici Hukuku kapsamında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

 

 

3 - Genel Hükümler

 

SİTE üzerinden verilen hizmetler www.once.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından tesliminden ibarettir.

Şirketimiz SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE üzerinden, LİVA GLOBAL'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında LİVA GLOBAL’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. LİVA GLOBAL bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, LİVA GLOBAL’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

LİVA GLOBAL, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve LİVA GLOBAL'nin SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu nedenle herhangi bir veriyi kullanmakta olduğunuz cihaza indirmeden önce cihazınızın yeterli korumaya sahip olduğundan emin olunuz. Liva Global işbu web sitesine kesintisiz giriş yapılabileceğini garanti etmemektedir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan LİVA GLOBAL sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan LİVA GLOBAL sorumlu değildir.

LİVA GLOBAL, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. LİVA GLOBAL, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu sitede yer alan beyanlar taahhüt niteliğinde değildir.

SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı LİVA GLOBAL'nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, LİVA GLOBAL çalışanlarının ve yöneticilerinin, LİVA GLOBAL yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. LİVA GLOBAL, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir. SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, LİVA GLOBAL ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı LİVA GLOBAL'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu SİTE'nin sahibi LİVA GLOBAL'dir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu LİVA GLOBAL’nin ya da LİVA GLOBAL’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla LİVA GLOBAL ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, LİVA GLOBAL hizmetlerini, LİVA GLOBAL bilgilerini ve LİVA GLOBAL’nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının LİVA GLOBAL’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve LİVA GLOBAL’nin yazılı izni ile mümkündür. LİVA GLOBAL, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Kişisel Verilerin Korunması Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. LİVA GLOBAL aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak LİVA GLOBAL için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya LİVA GLOBAL’nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.


İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde LİVA GLOBAL tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde LİVA GLOBAL; LİVA GLOBAL hizmetleri, LİVA GLOBAL bilgileri, LİVA GLOBAL telif haklarına tâbi çalışmaları, LİVA GLOBAL ticari markaları, LİVA GLOBAL ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

 

4 - Sorumluluğun sınırlandırılması

 

LİVA GLOBAL, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. LİVA GLOBAL, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE'nin kullanılması ile LİVA GLOBAL’nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 

 

5 - Sözleşmenin Devri

 

LİVA GLOBAL, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

 

6 - Mücbir sebepler

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, LİVA GLOBAL işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, LİVA GLOBAL açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için LİVA GLOBAL’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

 

7 - Uygulanacak Hukuk ve Yetki


İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. LİVA GLOBAL’nin, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu şehir ve/veya ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

 

8 - Yürürlülük ve Kabul


"İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", LİVA GLOBAL tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. LİVA GLOBAL, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

Çerez Kullanımı

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.Sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde koşulları kabul etmiş sayılırsınız.